Komitet Sterujący

W trakcie I Spotkania Inauguracyjnego Projektu został powołany pięcioosobowy Komitet Sterujący, który będzie pełnił funkcje doradcze w sprawach problemowych związanych z realizacją projektu ModLen.

W skład Komitetu Sterującego powołano następujące osoby:

 1. Dyrektor Marek Radwański – EKOTEX – Przewodniczący Komitetu Sterującego,
  e-mail: dyrektor@ekotex.com.pl
 2. Prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski – ITeE-PIB – Członek Komitetu Sterującego,
  e-mail: marek.wisniewski@itee.radom.pl
 3. dr Magdalena Żuk – Fundacja „Linum” – Członek Komitetu Sterującego,
  e-mail: mzuk@ibmb.uni.wroc.pl
 4. dr inż. M. Zimniewska, prof. IWNiRZ, IWNiRZ – Członek Komitetu Sterującego,
  e-mail: gosia@iwnirz.pl
 5. mgr Witold Czeszak – IWNiRZ – Członek Komitetu Sterującego,
  e-mail: witold.czeszak@iwnirz.pl