O Projekcie

Celem projektu ModLen jest opracowanie nowej technologii wytwarzania włókna lnianego charakteryzującego się właściwościami i jakością alternatywną w stosunku do produkowanego do tej pory surowca, poszerzającej w sposób istotny jego wielokierunkowe możliwości aplikacyjne.

Projekt pt. Zrównoważona technologia wytwarzania włókna lnu o alternatywnej jakości z tradycyjnych i nowych odmian roślin włóknistych został opracowany, aby poprawić konkurencyjność polskiego lnu w Europie oraz stworzyć możliwość wykreowania własnej polskiej marki wysokiej jakości wyrobów lnianych wpisującej się w priorytety Unii Europejskiej Horizon 2020 jako Textile Flagship for Europe.

Aby spełnić założenia European Flagship, włókna lnu muszą charakteryzować się zupełnie nową jakością i stanowić alternatywę dla włókna w rozumieniu tradycyjnym. Żeby sprostać wyzwaniom jakie stawia przed lnem Europa, a jednocześnie wykorzystać szansę rozwoju lniarstwa w Polsce, podjęty został temat opracowania technologii produkcji włókna o alternatywnej jakości i jednocześnie spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju.

Opracowana technologia w ramach projektu ModLen będzie przeznaczona zarówno do przetwarzania włókna z tradycyjnych odmian roślin włóknistych, jak i odmiany GMO B14. Projekt obejmuje opracowanie warunków technologicznych połączonych ze sobą procesów dekortykacji, osmotycznej modyfikacji oraz końcowej elementaryzacji włókna oraz budowy instalacji doświadczalnej.

Zadania w ramach Projektu:

  1. Opracowanie holistycznego łańcucha technologii pozyskiwania i uszlachetniania włókna z tradycyjnej i nowej B14 odmiany lnu.
  2. Opracowanie i zbudowanie zautomatyzowanej modelowej instalacji do ciągłego fizycznego rozklejania lnianych włókien dekortykowanych w zamkniętym obiegu wody technologicznej.
  3. Pozyskanie surowca (słomy z roślin lnu tradycyjnego i B14).
  4. Optymalizacja procesu dekortykacji lnu odmiany Modran i B14.
  5. Technologia osmotycznej modyfikacji dekortykowanego lnu odmiany Modran i B14.
  6. Kotonizacja zmodyfikowanego osmotycznie włókna lnianego pochodzącego z roślin Modran i B14.
  7. Badanie jakości i właściwości włókna lnu pochodzącego z roślin B14 i Modran.
  8. Badanie efektywności zaprojektowanej technologii, analiza ekonomiczna, ocena cyklu życia.
  9. Monitorowanie procesu technologicznego i kompleksowa analiza rezultatów projektu.